درباره ما

شرکت بازرگانی بانیان تجارت آتیه

با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۲۱۲

شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۵۴۱

تلفن : ۰۱۳۴۴۳۳۳۰۰۳- ۰۱۳۴۴۳۳۹۵۳۰- ۰۱۳۴۴۳۳۹۱۰۹

نشانی : صومعه سرا خیابان ولی عصر جنب قنادی اشهدی مرکز ارتباط با ایرانسل ۳۵۰۱۲ کدپستی ۴۳۶۱۹۱۵۷۵۵