تغییرمالکیت

تغییر مالکیت عادی

در تغییر مالکیت عادی دو طرف معامله حاضر هستند. انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو با پر کردن فرم انتقال مالکیت ، رضایت خودشان را از تغییر مالکیت اعلام می کنند.

تغییر مالکیت کاربر

در اصطلاح نمایندگان ایرانسل به این نوع تغییر مالکیت “پروژه کاربر” گفته می شود. فرض کنید شما سالهاست که از سیمکارتی استفاده می کنید که مالک آن نیستید. ممکن است آن را هدیه گرفته باشید . ممکن است هنگام خرید ثبت نام آن درست انجام نشده باشد. شاید آن را پیدا کرده باشید و اکنون سیمکارت اصلی شما شده باشد. در هر صورت اکنون می خواهید آن را به نام خود کنید و به مالک اصلی دسترسی ندارید.

قانون پروژه کاربر به کار شما می آید . درصورتی که سیمکارت فعال نزد شما موجود باشد شما می توانید آن را به نام خود ثبت کنید.

شرایط پروژه کاربر

۱- سیمکارت فعال حاضر باشد. ( هیچ گونه مسدودیت به درخواست مالک روی آن اعمال نشده باشد)

۲- در سابقه شماره هیچ درخواستی که نیاز به حضور مالک اصلی در نمایندگی داشته باشد، طی سه ماه گذشته ثبت نشده باشد.

هزینه تغییر مالکیت

تغییر مالکیت سیمکارت اعتباری ۲۰۰۰ تومان و سیمکارت دایمی ۵۰۰۰ تومان هزینه دارد.

مدارک لازم

برای تغییر مالکیت عادی ارایه کارت ملی یا شناسنامه جدید دو طرف و برای پروژه کاربر کارت ملی یا شناسنامه جدید استفاده کننده سیمکارت کفایت می نماید .

دیدگاهتان را بنویسید