ریزمکالمات ایرانسل

در ریزمکالمات ایرانسل چه می بینیم؟

در ریزمکالمات شما فقط می توانید تراکنشهایی که منجر به هزینه شده است را ببینید. تماسها ، پیامکها، مصرف اینترنت، خریدهایی که از شارژتان پرداخت کرده اید، شارژی که واریز کرده اید.

در جدول ریزمکاملات می توانید تاریخ و ساعت تماس، شماره مقصد ، حجم یا زمان استفاده ، مبلغ مصرف موجودی قبل از مصرف، موجودی بعد از مصرف ، حساب مورد استفاده ، تخفیفها را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید

به هیچ عنوان امکان دریافت متن پیامکها یا تماسها را – حتی با دستور دادستان و قاضی – ندارید.

پیامهایی که در پیامرسانها رد و بدل می شود ، ارتباطی به ایرانسل ندارد.

شرایط و هزینه ها

ریزمکالمات فقط به مالک خط و با ارایه اصل کارت ملی داده می شود.هیچ وکالتنامه ای برای اخذ ریزمکالمات پذیرفته نمی شود.

هزینه چاپ ریزمکالمات تا سه صفحه ۲۰۰۰ تومان و پس از آن هر صفحه ۲۰۰ تومان اضافه می شود.

پاسخی بگذارید