پیامکهای مزاحم و ارزش افزوده

پیامکهای معرفی خدمات ایرانسل

ایرانسل برای معرفی خدمات خود اقدام به ارسال پیامک می کند .همچنین ایرانسل پیشنهادهای تشویقی خود را از طریق پیامک به مشترک اعلام می کند. این پیامکها هزینه ای برای مشترک ندارند. اما ممکن است به خاطر بالا رفتن تعداد آنها موجب ناراحتی مشترک شوند. قطع این گونه پیامکها به رایگان در مرکز ارتباط با ایرانسل انجام می شود.

پیامکهای تبلیغاتی

این گونه پیامکها معمولا از سمت شرکتهای خصوصی ارسال می شود. شرکت ایرانسل در ارسال این پیامکها هیج نقشی ندارد . برای عدم دریافت پیامکهای تبلیغاتی کد #۳*۸۰۰* را شماره گیری نمایید.

از آنجا که بسیاری از مشترکان تلفن همراه با استفاده از کدبالا شماره خود را در لیست سیاه پیامکهای تبلیغاتی قرار داده اند ، شرکتهای تبلیغاتی برای ارسال پیامک انبوه از خطوط معمولی استفاده می کنند. متاسفانه امکان جلوگیری از ارسال از این خطوط وجود ندارد. اما می توان با شکایت به سامانه ۱۹۵ ان شماره ها را مسدود نمود.

پیامکهای ارزش افزوده

اینگونه پیامکها به خاطر منافع مالی پشت سر آنها ، معمولا از طریق کدها حذف نمی شوند. برای غیرفعال کردن آنها به مرکز ارتباط با ایرانسل مراجعه کنید.

سرویسهای ارزش افزوده ممکن است از نوع پیامک ، پیام تصویری ، آهنگ پیشواز و … باشد. هر سرویس قیمت مخصوص به خود رادارد و ممکن است هزینه روزانه ، هفتگی یا ماهانه داشته باشد.

پاسخی بگذارید